NO V4-5

Den här veckan fortsatte vi med samma vi på samma tema, dvs vi arbetade med tiden i förhållande till solen, månen och vår jords rörelser. Förra veckan handlade det om år /månader/dygn och vår almanacka. Den här veckan gick vi vidare och bröt ner dygnet till timmar / kvartar/ minuter/ sekunder.    Vi började med att fundera på hur gjorde man egentligen förr i tiden innan klockan hade uppfunnits om man ville bestämma träff med någon? Vi gick vidare med uppfinningar som solur och timglas och landade till slut på den analoga och digitala klockan. Vi diskuterade , tittade på Kapten Balans , arbetade både i par och enskilt.

Nästa vecka startar vi upp arbetet med vår NTA-låda där vi kommer att arbeta med kemi-förändringar.

Engelska v4-5

Denna vecka har vi sett ett nytt avsnitt med Yoyo , ”Bingo”. Vi har fortsatt arbeta med Right och repeterat siffror och tal  genom dialoger och hörförståelse. Vi har också bekantat oss med några traditionella sifferramsor. Nästa vecka kommer vi lära oss att fråga om vad klockan är och att kunna svara med heltimmar.

Matematik v 4-5

Vi har arbetat med bråk vilket har varit fantastiskt roligt! Vilken entusiasm! Det är inte helt lätt att förstå vilken som är största biten av en hundradel och en tiondel men om det konkretiseras blir det väldigt tydligt. Vi har jämfört bråk med lika stor täljare och bråk med lika stor nämnare. Vi har återigen tittat på ”Bråktemplet”och uppdelningen av en gräsmatta och vi har fortsatt arbetet i Favoritmatematik och spelat ”Bråkbingo”.  I skolan har vi denna vecka ringat in tom sid 29. Obligatoriska sidor är 18+19, 22+23, 26+27 och läxa som vanligt tränarutorna .  Nästa vecka fortsätter vi med att lära oss addera och subtrahera tal med lika stora nämnare.  Vi har också arbetat med problemlösning och börjat prata om hur Nationella proven går till. Eftersom man aldrig i förväg kan veta vilka områden som kommer upp på Nationella proven har vi börjat repetera och titta lite på hur gamla nationella icke sekretessbelagda prov ser ut. Den som är intresserad kan läsa och se på Skolverkets hemsida , nationella prov åk 3.

Nästa vecka påverkas schemat av att det är simtest för år 3. Jag, Kerstin kommer också att ha vikarie ti-ons.  Läxa : se ovan  (vara klar  obl.sidor + tränarutan).

So

Denna vecka  fortsatte vi med författaren Astrid Lindgren.  Vi har läst olika texter som beskriver henne på lite olika sätt och samlat fakta utifrån olika kategorier. Då utifrån strukturen att skriva en faktatext samt det som de tyckte var det viktigt att veta om henne.

Veckobrev 4-5

Hej alla,

Nästa vecka byts portkoden till skolan. Alla har fått hem den nya koden i pappersform. Hör av er till mig eller någon annan om ni inte fått koden.

På måndag är det som meddelats i tidigare veckobrev simdags.  Alla treor ska visa sina simkunskaper för Susanne. 3A samlas på morgonen som vanligt i klassrummet.

Stellas pappa och Albins mamma representerar fortsatt klassen vid föräldraråd. Representanterna får egna kallelser från Heidi men det går också att se datum för Föräldrarådet  där rektor skriver sitt inlägg på arstadalsskolan.se.  Där kan man man också läsa om kommande föräldrafika där alla vårdnadshavare ges en möjlighet att träffa vår nya rektor. Föräldrafikat för 3A  äger rum 6/2  15.00-16.30  i fritidsklubbens lokaler (samma våningsplan som skolgården) . Där får ni också chansen att träffa klubbens personal och även övrig personal som har möjlighet kommer att närvara.

Nästa vecka vikarierar Jonathan för mig ti-ons .

Utvecklingssamtalstider sätts upp och meddelas nästa vecka!

Omdömen publiceras på skolwebb 31 januari. Observera att omdömen är utifrån nuläget och kan komma att ändras/fyllas på under hela terminen.

Trevlig helg!

Kerstin

 

 

 

Svenska

De flesta eleverna har redan börjat på att skriva ett slut på någon annans saga och en del har blivit färdiga med hela arbetet. De som skriver på slutet namnger även sagan med en titel som passar samt färdigställer framsidan och skriver en kort sammanfattning om vad sagan handlar om.

Svenska

Nu har vi kommit igång med textarbetet. Eleverna har skrivit en början på en berättelse i par. En del av eleverna har redan bytt till sig en början från ett annat par som de nu fortsätter att skriva händelsen till. När de får den nya texten hjälp de åt att rätta och titta på textens struktur. 

SO

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med författaren Astrid Lindgren. Eleverna har titta på författarporträtt om henne och ritat ett porträtt. Nedan ser ni deras tolkning av henne. Vi har diskuterat utifrån hennes böcker om hur hon har skildrat hur barn lever förr i i tiden samt några lekar

 

 

Veckobrev 3-4

Hej alla,

Den här veckan var dramat inställt pga sjukdom.

Nu har vi spikat datum för vårens utvecklingssamtal. Vi i 3A kommer att ha samtal tisdag den 20 februari och torsdag den 22 februari. När klass 3B har sina samtal måndag och onsdag i samma vecka påverkas schemat i klass 3A genom  att det är vikarie på Lottas lektioner, oftast är det jag.  Mer information kommer.

Omdömen kommer att publiceras för föräldrar på skolwebben 31 januari.

Klassen kommer att åka till Bredängsbadet måndagen 29/1. Simhallstiden är 10-11 sedan tillkommer res och ombytestid. Övriga schemat anpassas efter dessa tider. Barnen ska med sig samma som de hade till simskolan i tvåan. Jann och Cecilia (från fsk-klass) kommer att åka med barnen. I simhallen finns Susanne, vår idrottslärare som ska kontrollera barnens simkunskap.

Vår nya Heidi rektor vill som jag berättat tidigare lära känna barnen och håller därför på att följa en klass i taget under en skoldag. Eftersom Heidi har börjat i de äldre klasserna har ännu inte turen kommit till oss.

Heidi vill också ge alla föräldrar en möjlighet att träffa henne. Därför kommer alla arbetslag att ha ett ”Föräldrafika” där föräldrar kommer att ges möjlighet att träffa personal som jobbar med deras barn och vår nya rektor. Eftersom Citron 3A är i A-huset där också delar av Mango håller till och såklart även fritids/fritidsklubb kommer vi att ha vårt fika med Mango och och inte med övriga Citron F-2 som håller till i B-huset. Föräldrafikat för vår del kommer att vara tisdag 6 februari 15-16.30. Mer information kommer.

Heidi vill också starta upp föräldrarådet på nytt. I vår klass har vi representanter och jag hoppas att dessa fortfarande har möjlighet och vill. Jag kommer tillfråga dessa. Är det någon annan som också känner sig intresserad av att vara med får ni gärna höra av er.

Trevlig helg,

Kerstin

 

Matematik v3-4

Den här veckan har vi  arbetat klart i skolan med Favoritmatematikboken 3A och gjort det summativa testet för kap.4.  I boken 3A har eleverna fått lära sig mer om : Taluppfattning, de fyra räknesätten (med uppställning),  problemlösning med strategier, propotionalitet och skala. Nu kommer boken hem. De flesta har arbetat klart men om det finns områden där förmågorna inte sitter beror det oftast på att de inte har tränats tillräckligt och då finns det all möjlighet att fortsätta träna hemma i boken så att ”det sitter”. Vi har snart Nationella prov !

I skolan har vi börjat  arbeta  med Favoritmatematikboken 3B (vårterminsboken). Där kommer vi arbeta med : Bråk, klockan, taluppfattning, huvudräkning, uppställning, geometri, mätning, omkrets, area och enheter. Vi kommer på olika sätt att arbeta med alla olika områden före Nationella proven  . Boken kommer hem i nästa vecka på de vanliga läxdagarna ti-to.  Förutom tränarutorna som alltid varit läxa är det också läxa att se till att bassidorna, alltså de två sidor som hör ihop genomgången av nytt moment blir klara.  Vi kommer i fortsättningen  kalla dessa sidor för obligatoriska.  Övasidor är bra att göra för att träna sin förmåga , där finns också tränarutan. Prövasidor är bra för att utvecklas ännu mer. Jag kommer här varje vecka ange vilka sidor som är obligatoriska och hur långt ”vi ringat in” alltså hur långt vi har haft genomgång och det är ok att räkna till.

I den nya boken hittar ni koden för att aktivera boken digitalt. När koden ska aktiveras första gången måste man skapa ett konto på studentlitteratur och sedan aktivera koden på ”min bokhylla”. Den digitala delen är bra på många sätt. Där hittar man olika bra saker  som inte finns i boken. Det går också att göra läxan digitalt hemma, be då  barnen skriva i boken att de gjort hemma. Är man sjuk finns den digitala boken hemma att följa med i. Ska man resa bort går det att använda den digitala delen. M;an får arbeta var man vill själv i den digitala boken. Allt detta har har eleverna själva angett som argument om varför den digitala delen är bra att ladda ner hemma.

Den här veckan har vi också spelat multiplikationsluffarschack, superbra träning och roligt! Den som kan multiplikation kan också division eftersom räknesätten hör ihop. Alla tabeller ska ”sitta” , det är såklart ok att ”ramsräkna” eller kanske kunna en multiplikationssång.

Läxa V4 :  Inringat  till sid 17.  Se till att obligatoriska sidorna 6-7, 10-11, 14-15 är klara och gör tränarutorna som hör till.