SV/SO

Haikudikterna börjar ta form. Vi har arbeta med den språkliga strukturen utifrån de ramar som utgör en haiku. Många elever har skrivit klar och valt den dikt de vill ha med i den sista diktboken. I so arbetar vi vidare med reception av närområde, vad finns i detta område, hur har det förändrats och hur tror de att det kommer att se ut i framtiden.

 

SV

Nu är alla klara med NP och samrättning kommer att ske vecka 21. Vi har nu börjat skriva haikudikter som vi kommer att samla i en gemensam diktbok. Denna blir den sista av tre då vi kommer att skiljas åt nästa läsår när de börjar i år fyra. Vi arbetar för med att tolka redan skriva dikter två och två, skriver en gemensamt, skriver två och två och slutligen skriver de egna dikter.

SV

Eleverna fortsätter med att presentera sin berättelser där vi fokuserar på den muntliga förmågan. Det ska bli jättespännande att lyssna på deras berättelser. De fortsätter även med att skriva egna sagor.

SO

Nu har vi kommit till den sista författaren Gunilla Bergström och vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. Paralympic har startat och vi läser in oss på hur det hela startade.

SO

Vi jobbar vidare med HC Andersens författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. OS har startat och vi läser in oss på hur det hela startade och vad symbolerna betyder.