SV

Eleverna fortsätter med att presentera sin berättelser där vi fokuserar på den muntliga förmågan. Det ska bli jättespännande att lyssna på deras berättelser. De fortsätter även med att skriva egna sagor.

SO

Nu har vi kommit till den sista författaren Gunilla Bergström och vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. Paralympic har startat och vi läser in oss på hur det hela startade.

SO

Vi jobbar vidare med HC Andersens författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. OS har startat och vi läser in oss på hur det hela startade och vad symbolerna betyder.

SO

Vi är nu klara kring arbetet med författaren Astrid Lindgren och har börjat med att ta del av HC Andersen författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter.