SO

Vi jobbar vidare med HC Andersens författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. OS har startat och vi läser in oss på hur det hela startade och vad symbolerna betyder.

SO

Vi är nu klara kring arbetet med författaren Astrid Lindgren och har börjat med att ta del av HC Andersen författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter.

So

Denna vecka  fortsatte vi med författaren Astrid Lindgren.  Vi har läst olika texter som beskriver henne på lite olika sätt och samlat fakta utifrån olika kategorier. Då utifrån strukturen att skriva en faktatext samt det som de tyckte var det viktigt att veta om henne.

Svenska

De flesta eleverna har redan börjat på att skriva ett slut på någon annans saga och en del har blivit färdiga med hela arbetet. De som skriver på slutet namnger även sagan med en titel som passar samt färdigställer framsidan och skriver en kort sammanfattning om vad sagan handlar om.

Svenska

Nu har vi kommit igång med textarbetet. Eleverna har skrivit en början på en berättelse i par. En del av eleverna har redan bytt till sig en början från ett annat par som de nu fortsätter att skriva händelsen till. När de får den nya texten hjälp de åt att rätta och titta på textens struktur. 

SO

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med författaren Astrid Lindgren. Eleverna har titta på författarporträtt om henne och ritat ett porträtt. Nedan ser ni deras tolkning av henne. Vi har diskuterat utifrån hennes böcker om hur hon har skildrat hur barn lever förr i i tiden samt några lekar

 

 

SV uppstart

Den första veckan har vi samlat olika spännande ”börjor” till berättelser. Berättelser kommer vi att arbeta med ett par veckor framåt. Målet är att alla elever ska kunna skriva en berättelse med en tydlig röd tråd. Berättelsen ska innehålla en början, en händelse, en lösning och ett slut.

Denna termin ska eleverna göra sina första Nationella Prov i bland annat svenska. Den som känner sig nyfiken på NP (Nationella Prov) kan gå in på Skolverkets hemsida och läsa om Nationella prov år 3 svenska. Där finns uppgifter om hur det ska genomföras och även övningsexempel från äldre prov.

 

SO uppstart

Nu första veckan har vi pratat om det nya projektet författarporträtt som vi ska börja arbeta med. Målet är att eleverna ska känna till ett par olika författare.

Vi har även gjort en tillbakablick på 2017 genom Lilla Aktuellts årskrönika.