Matematik , No, Eng 7-8

Matematik: Det är många sjuka på skolan och det har varit vikarie  från förra torsdagen. Vikarien  har arbetat utifrån planering med digital tid och tidsmätning i Favoritmatematik. På halvklasstimmarna har det arbetats med omkrets och area. En hel del repetition och arbete inför NP med hjälp av gamla, ej sekretessbelagda prov fanns också med i planeringen. Finns det några frågetecken kvar rätar vi ut dessa nästa vecka. Nästa vecka är det utvecklingssamtal och då ska boken vara kvar i skolan. Vi ska arbeta i den här. Läxa är istället att ni tillsammans väljer  valfritt område att repetera. Förslag är t ex uppställning m minnessiffror, klockan analog/digital, vardagsproblemlösning, division eller vanliga enheter som m, cm, mm, l, dl, kg, hg att mäta, uppskatta, omvandla. Ni väljer själva det ni känner angeläget. Hur ni gör väljer ni själva , beroende på vad ni tänkt göra. Förslag är att hitta på egna uppgifter med papper och penna, arbeta i digitala boken eller kanske arbeta laborativt med olika mått.

NO: Petriskålarna från förra veckan har kollats, hade det hänt något? Hade vattnet bytt tillstånd igen? Be barnen berätta.

Engelska: Ingen engelska denna vecka pga skridskoåkning.

Engelska 6-7

Den här veckan har vi arbetat med avsnittet ”What´s your favorite colour?” i vårt läromedel.  Området har vi arbetat m förut och gör det nu på en mer avancerad nivå med bl a hörförståelse och olika mönster. Vi såg också ett avsnitt med Yoyo- Art. Nästa vecka utgår engelska pga vinteridrottsdag.

Engelska v4-5

Denna vecka har vi sett ett nytt avsnitt med Yoyo , ”Bingo”. Vi har fortsatt arbeta med Right och repeterat siffror och tal  genom dialoger och hörförståelse. Vi har också bekantat oss med några traditionella sifferramsor. Nästa vecka kommer vi lära oss att fråga om vad klockan är och att kunna svara med heltimmar.

Engelska v3-4

Vi har fortsatt arbeta med vårt material Ringt on! Där har vi arbetat med hörförståelse. Barnen lyssnar och besvarar frågor. Vi har också tittat på ett avsnitt med YoYo. Det har handlat om att hälsa vid olika tidpunkter på dagen, att kunna konversera vid ett möte och att lyssna på och ge uppmaningar.