SO

Vi jobbar vidare med HC Andersens författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter. OS har startat och vi läser in oss på hur det hela startade och vad symbolerna betyder.

SO

Vi är nu klara kring arbetet med författaren Astrid Lindgren och har börjat med att ta del av HC Andersen författarskap. Vi arbetar på liknade sätt, läser fakta, studerar hur språk och innehåll skiljer sig från idag och skriver egna kortare faktatexter.

So

Denna vecka  fortsatte vi med författaren Astrid Lindgren.  Vi har läst olika texter som beskriver henne på lite olika sätt och samlat fakta utifrån olika kategorier. Då utifrån strukturen att skriva en faktatext samt det som de tyckte var det viktigt att veta om henne.

SO

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med författaren Astrid Lindgren. Eleverna har titta på författarporträtt om henne och ritat ett porträtt. Nedan ser ni deras tolkning av henne. Vi har diskuterat utifrån hennes böcker om hur hon har skildrat hur barn lever förr i i tiden samt några lekar

 

 

SO uppstart

Nu första veckan har vi pratat om det nya projektet författarporträtt som vi ska börja arbeta med. Målet är att eleverna ska känna till ett par olika författare.

Vi har även gjort en tillbakablick på 2017 genom Lilla Aktuellts årskrönika.