Svenska

De flesta eleverna har redan börjat på att skriva ett slut på någon annans saga och en del har blivit färdiga med hela arbetet. De som skriver på slutet namnger även sagan med en titel som passar samt färdigställer framsidan och skriver en kort sammanfattning om vad sagan handlar om.

Svenska

Nu har vi kommit igång med textarbetet. Eleverna har skrivit en början på en berättelse i par. En del av eleverna har redan bytt till sig en början från ett annat par som de nu fortsätter att skriva händelsen till. När de får den nya texten hjälp de åt att rätta och titta på textens struktur. 

SV uppstart

Den första veckan har vi samlat olika spännande ”börjor” till berättelser. Berättelser kommer vi att arbeta med ett par veckor framåt. Målet är att alla elever ska kunna skriva en berättelse med en tydlig röd tråd. Berättelsen ska innehålla en början, en händelse, en lösning och ett slut.

Denna termin ska eleverna göra sina första Nationella Prov i bland annat svenska. Den som känner sig nyfiken på NP (Nationella Prov) kan gå in på Skolverkets hemsida och läsa om Nationella prov år 3 svenska. Där finns uppgifter om hur det ska genomföras och även övningsexempel från äldre prov.