Svenska

Nu har vi kommit igång med textarbetet. Eleverna har skrivit en början på en berättelse i par. En del av eleverna har redan bytt till sig en början från ett annat par som de nu fortsätter att skriva händelsen till. När de får den nya texten hjälp de åt att rätta och titta på textens struktur. 

SO

Denna vecka har vi påbörjat arbetet med författaren Astrid Lindgren. Eleverna har titta på författarporträtt om henne och ritat ett porträtt. Nedan ser ni deras tolkning av henne. Vi har diskuterat utifrån hennes böcker om hur hon har skildrat hur barn lever förr i i tiden samt några lekar

 

 

Veckobrev 3-4

Hej alla,

Den här veckan var dramat inställt pga sjukdom.

Nu har vi spikat datum för vårens utvecklingssamtal. Vi i 3A kommer att ha samtal tisdag den 20 februari och torsdag den 22 februari. När klass 3B har sina samtal måndag och onsdag i samma vecka påverkas schemat i klass 3A genom  att det är vikarie på Lottas lektioner, oftast är det jag.  Mer information kommer.

Omdömen kommer att publiceras för föräldrar på skolwebben 31 januari.

Klassen kommer att åka till Bredängsbadet måndagen 29/1. Simhallstiden är 10-11 sedan tillkommer res och ombytestid. Övriga schemat anpassas efter dessa tider. Barnen ska med sig samma som de hade till simskolan i tvåan. Jann och Cecilia (från fsk-klass) kommer att åka med barnen. I simhallen finns Susanne, vår idrottslärare som ska kontrollera barnens simkunskap.

Vår nya Heidi rektor vill som jag berättat tidigare lära känna barnen och håller därför på att följa en klass i taget under en skoldag. Eftersom Heidi har börjat i de äldre klasserna har ännu inte turen kommit till oss.

Heidi vill också ge alla föräldrar en möjlighet att träffa henne. Därför kommer alla arbetslag att ha ett ”Föräldrafika” där föräldrar kommer att ges möjlighet att träffa personal som jobbar med deras barn och vår nya rektor. Eftersom Citron 3A är i A-huset där också delar av Mango håller till och såklart även fritids/fritidsklubb kommer vi att ha vårt fika med Mango och och inte med övriga Citron F-2 som håller till i B-huset. Föräldrafikat för vår del kommer att vara tisdag 6 februari 15-16.30. Mer information kommer.

Heidi vill också starta upp föräldrarådet på nytt. I vår klass har vi representanter och jag hoppas att dessa fortfarande har möjlighet och vill. Jag kommer tillfråga dessa. Är det någon annan som också känner sig intresserad av att vara med får ni gärna höra av er.

Trevlig helg,

Kerstin

 

Matematik v3-4

Den här veckan har vi  arbetat klart i skolan med Favoritmatematikboken 3A och gjort det summativa testet för kap.4.  I boken 3A har eleverna fått lära sig mer om : Taluppfattning, de fyra räknesätten (med uppställning),  problemlösning med strategier, propotionalitet och skala. Nu kommer boken hem. De flesta har arbetat klart men om det finns områden där förmågorna inte sitter beror det oftast på att de inte har tränats tillräckligt och då finns det all möjlighet att fortsätta träna hemma i boken så att ”det sitter”. Vi har snart Nationella prov !

I skolan har vi börjat  arbeta  med Favoritmatematikboken 3B (vårterminsboken). Där kommer vi arbeta med : Bråk, klockan, taluppfattning, huvudräkning, uppställning, geometri, mätning, omkrets, area och enheter. Vi kommer på olika sätt att arbeta med alla olika områden före Nationella proven  . Boken kommer hem i nästa vecka på de vanliga läxdagarna ti-to.  Förutom tränarutorna som alltid varit läxa är det också läxa att se till att bassidorna, alltså de två sidor som hör ihop genomgången av nytt moment blir klara.  Vi kommer i fortsättningen  kalla dessa sidor för obligatoriska.  Övasidor är bra att göra för att träna sin förmåga , där finns också tränarutan. Prövasidor är bra för att utvecklas ännu mer. Jag kommer här varje vecka ange vilka sidor som är obligatoriska och hur långt ”vi ringat in” alltså hur långt vi har haft genomgång och det är ok att räkna till.

I den nya boken hittar ni koden för att aktivera boken digitalt. När koden ska aktiveras första gången måste man skapa ett konto på studentlitteratur och sedan aktivera koden på ”min bokhylla”. Den digitala delen är bra på många sätt. Där hittar man olika bra saker  som inte finns i boken. Det går också att göra läxan digitalt hemma, be då  barnen skriva i boken att de gjort hemma. Är man sjuk finns den digitala boken hemma att följa med i. Ska man resa bort går det att använda den digitala delen. M;an får arbeta var man vill själv i den digitala boken. Allt detta har har eleverna själva angett som argument om varför den digitala delen är bra att ladda ner hemma.

Den här veckan har vi också spelat multiplikationsluffarschack, superbra träning och roligt! Den som kan multiplikation kan också division eftersom räknesätten hör ihop. Alla tabeller ska ”sitta” , det är såklart ok att ”ramsräkna” eller kanske kunna en multiplikationssång.

Läxa V4 :  Inringat  till sid 17.  Se till att obligatoriska sidorna 6-7, 10-11, 14-15 är klara och gör tränarutorna som hör till.

Engelska v3-4

Vi har fortsatt arbeta med vårt material Ringt on! Där har vi arbetat med hörförståelse. Barnen lyssnar och besvarar frågor. Vi har också tittat på ett avsnitt med YoYo. Det har handlat om att hälsa vid olika tidpunkter på dagen, att kunna konversera vid ett möte och att lyssna på och ge uppmaningar.

SV uppstart

Den första veckan har vi samlat olika spännande ”börjor” till berättelser. Berättelser kommer vi att arbeta med ett par veckor framåt. Målet är att alla elever ska kunna skriva en berättelse med en tydlig röd tråd. Berättelsen ska innehålla en början, en händelse, en lösning och ett slut.

Denna termin ska eleverna göra sina första Nationella Prov i bland annat svenska. Den som känner sig nyfiken på NP (Nationella Prov) kan gå in på Skolverkets hemsida och läsa om Nationella prov år 3 svenska. Där finns uppgifter om hur det ska genomföras och även övningsexempel från äldre prov.

 

SO uppstart

Nu första veckan har vi pratat om det nya projektet författarporträtt som vi ska börja arbeta med. Målet är att eleverna ska känna till ett par olika författare.

Vi har även gjort en tillbakablick på 2017 genom Lilla Aktuellts årskrönika.

Matematik- VT18

Nu är vi igång igen! Den första veckan (v2) har vi repeterat, spelat spel och bekantat oss med begreppet proportionalitet som är så bra att kunna om man ex vill utöka ett recept. Jag vill påminna om att det finns både filmer och ordlistor i den digitala delen för den som kanske vill/behöver repetera mer av  det vi arbetat med under hösten.Nästa vecka ska vi arbeta det sista i boken och göra sidorna ”Vad har jag lärt mig?” Kanske hinner vi också dela ut den nya matteboken som heter 3B,  B står för vårtermin.

Läxa V3 finns på sid 192, 196, 208,212

Den här terminen kommer jag att ange läxa här i bloggen. Någon terminsöversikt på läxor delas ej ut pga planeringen måste vara flexibel att flytta mellan olika veckor under NP-perioden.

Den som känner sig nyfiken på NP (Nationella Prov) kan gå in på Skolverkets hemsida och läsa om Nationella prov år 3 matematik. Där finns uppgifter om hur det ska genomföras och även övningsexempel från äldre prov.

NO-planering

V2 har vi pratat att det kan vara olika tidpunkt beroende på var man befinner sig på jordklotet. Vi tittade på en film där Kapten Balans fick vara med om 12- slaget på nyårsafton 2ggr. Nästa vecka fortsätter vi vårt tidsarbete , då är det år/månader/almanacka , allt kopplat till vad vi förra terminen lärde oss om rymden.

Vi kommer större delen av denna termin ha en NTA-låda  som heter”Förändringar”och handlar om kemi. Mer information om detta kommer när detär dags för uppstart.